TEATRIRING

TEATRIRINGI eesmärk on pakkuda vanema kooliastme noortele võimalust loominguliseks
eneseteostuseks läbi teatrimeediumi. Selleks luuakse võimalused teatrikunsti sisu ja vormi
tundmaõppimiseks, isiksuslikuks- ja sotsiaalseks arenguks, teatriteadmiste, – tehnikate ja –
oskuste omandamiseks. Õpetaja Piia Põder.
Teatriring: Rapla valla 9.-12. klasside noored