RAPLA KULTUURIKESKUS

KOLLEKTIIVID

Naisrahvatantsurühm EIDERATAS
(juhendaja Age Vendt – tel 5332 9807)

Seeniortantsurühm  KUUKIIR
(juhendaja Sillen Sindonen – tel 520 7619))

Seeniortantsurühm RAUDROHI
(juhendaja Laimdota Andersone)

Naisrahvatantsurühm LINDA
(juhendaja Kersti Saia -tel 5341 8371)

Naisrahvatantsurühm TALUTÜTRED
(juhendaja Tiiu Laurimaa – tel 522 9429)

Segakoor HÄRMALINE
(dirigent Margit Sarri – tel 5660 5339)

Segakoor CANTUS
(dirigent Toomas Kapten – tel 5093657)

RAPLA PASUNAKOOR
(dirigent Aigar Kostabi – tel 5621 7859)

Rapla Kultuurikeskuse noorte näitering (projektipõhine)
Juhendaja Piia Põder – tel 5332 2092

Võistlustants  TANTSUKLUBI  MUSTANG http://www.skmustang.ee/
(Kontakt  Aime Liiv – tel 50 22 358)

Rapla Poistekoor
Rapla Laulustuudio ruumides (dirigendid Thea Paluoja ja Signe Rääk)

Raplamaa Noorte Meeskoor
Rapla Laulustuudio ruumides (dirigent Thea Paluoja)

Väljaspool maja harjutavad:

Alu rahvatantsurühm Kuremari
Alu Spordihoones, juhendaja Anne Paluoja – tel 526 3604

Alu Segarühm
Alu Spordihoones, juhendajad Anne Paluoja ja Almar Rahuoja – tel 526 3604

Rapla Kultuurikeskuses on  kord kuus igal kolmandal laupäeval
RAPLA PEREKLUBI
klubiõhtud ja igal kolmandal pühapäeval
eakate klubi VIKERKAAR klubiõhtud.