RAPLA KULTUURIKESKUS

HUVIRINGID

Naiskoor  ÕNNEHEIN
K 18.00 – 20.00 Kammersaal  (dirigent Viive Raam –  tel. 5342 6029)

Naisrahvatantsurühm EIDERATAS
E 17.00-19.00  Kammersaal (juhendaja Age Vendt – tel 5332 9807)

Seeniortantsurühm  KUUKIIR
N  12.00-14.00  Suur saal (juhendaja Laine Laurimäe – tel 527 1145)

Seeniortantsurühm RAUDROHI
P või R Suur saal (juhendaja Laimdota Andersone)

Naisrahvatantsurühm LINDA
K  19.00-21.00 Noortekeskus – rühmavanem Anne Jalakas – tel 523 6264, juhendaja Kersti Saia )

Naisrahvatantsurühm TALUTÜTRED
K 18.00-20.00 Suur saal (juhendaja Tiiu Laurimaa – tel 522 9429)

Segakoor HÄRMALINE
T 12.00-13.30  Kammersaal  (dirigent Margit Sarri – tel 5660 5339)

Segakoor CANTUS
N 19.00- 21.00  Kammersaal  (dirigent Vahur Soonberg – tel 508 4252)

Rapla Pasunakoor
R 19.00  Kammersaal (dirigent Aigar Kostabi, kontakt Jüri Vares – tel 520 1406)

Rapla Kultuurikeskuse noorte näitering (projektipõhine)
Juhendaja Piia Põder – tel 5332 2092

Võistlustants  TANTSUKLUBI  MUSTANG http://www.skmustang.ee/
E 16.30- 20.00 Suur saal ( Kontakt  Aime Liiv  Tel. 50 22 358

Rapla Poistekoor

R 14.00-15.30 Rapla Laulustuudio ruumides (dirigendid Thea Paluoja ja Signe Rääk)

Raplamaa Noorte Meeskoor
E 17.00-18.00 Rapla Laulustuudio ruumides (dirigent Thea Paluoja)

Väljaspool maja harjutavad:

Alu rahvatantsurühm Kuremari
Alu Spordihoones, juhendaja Anne Paluoja – tel 526 3604

Alu Segarühm
Alu Spordihoones, juhendajad Anne Paluoja ja Almar Rahuoja – tel 526 3604

Eakate ansambel VIISIKERA
Rapla Hooldekeskuse ruumides, juhendaja Reet Rospu


Rapla Kultuurikeskuses on  kord kuus igal kolmandal laupäeval
RAPLA PEREKLUBI klubiõhtud ja igal kolmandal pühapäeval
eakate klubi VIKERKAAR klubiõhtud.